Как въехать без визы  в Беларусь / Jak wjechać bez wizy na Białoruś

Print Friendly, PDF & Email

[expand title= «ИНФОРМАЦИЯ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ«]

Иностранные граждане без открытия виз могут приехать на  территорию туристско-рекреационной зоны Брест (город Брест и Брестский район; Пружанский район; Каменецкий район; Жабинковский район). Подробно об этом можно прочесть в Указе № 462. Также в Указе приведен список государств, в отношении граждан которых
устанавливается безвизовый порядок въезда и выезда на территории Беларуси.

Для этого необходимо:

 • обратиться в туристический отдел ГПУ РЗ «Прибужское Полесье».
 •  Контакты:
  • тел/факс 80162 20 86 00
  • e-mail: biorezervat@mail.ru
 • забронировать выбранный тур или отдельные виды услуг (консультацию по турам и услугам Вы можете получить у сотрудников);
 • оформить страховку на пребывание в Республике Беларусь.

Посещать территорию туристско-рекреационной зоны Брест можно сроком от 1 до 10 суток.

Въезжать на территорию туристско-рекреационной зоны Брест можно только в следующих пунктах пропуска:

 • в железнодорожных пунктах пропуска Брест (Тересполь – пункт пропуска железнодорожной станции «Брест-Центральный»);
 • в автодорожных пунктах пропуска Брест (Тересполь), Домачево (Словатичи), Песчатка (Половцы);
 • в пешеходном пункте пропуска Переров (Беловежа);
 • в пункте пропуска аэропорт Брест.

 Документы, которые обязан иметь при себе турист при пересечении государственной границы:

 • действительный документ для выезда за границу (паспорт);
 • документ установленного образца, предоставляющий право на посещение (оформляется в ГПУ РЗ «Прибужское Полесье» и отправляется на электронную почту туриста или WhatsApp/Viber/ Telegram/Skype );
 • медицинскую страховку (покупается туристом на границе).

При въезде на территорию туристско-рекреационной зоны Брест иностранцы обязаны располагать средствами в сумме, эквивалентной не менее чем 2 базовым величинам, установленным в Республике Беларусь на каждый день пребывания (1 базовая величина 01.01.2019 = 25 рубля 50 копеек).

Порядок пребывания иностранных граждан в Республике Беларусь:

Иностранный гражданин или лицо без гражданства, прибывший в Республику Беларусь обязан в течение 5 суток, за исключением воскресений, государственных праздников и праздничных дней, зарегистрироваться в органе регистрации по месту фактического пребывания.

Органы регистрации в Республике Беларусь являются:

 • Министерство иностранных дел;
 •  Орган внутренних дел;
 •  гостиница;
 •  санаторно-курортная и оздоровительная организация;
 •  субъект агроэкотуризма.

[/expand]

 

 

[expand title= «INFORMACJE W JĘZYKU POLSKIM«]

Ruch bezwizowy w obwodzie Brzeskim i obwodzie Grodzieńskim

Zgodnie z Dekretem Prezydenta Republiki Białorusi z dnia 26 grudnia 2017 r. Nr 462 «O wprowadzeniu bezwizowego trybu wjazdu i wyjazdu obywateli państw obcych», od 01 stycznia 2018 r. możliwy jest bezwizowy wjazd do Białorusi. 
Cudzoziemcy bez wiz mogą odwiedzić strefę turystyczno-rekreacyjną „Brześć” ( miasto Brześc, terytorium Brzeskiego, Żabinkowskiego, Kameneckiego, Prużanskiego powiatów oraz powiat Svisloch w obwodzie Grodzieńskim) lub w park „Kanał Augustowski” (w tym miasto Grodno i powiat Grodzieński) na okres do 10 dni. 
Bezwizowy wjazd do Republiki Białorusi i wyjazd z Republiki Białorusi możliwy jest przy przejściach drogowych: 

 • Brześc (Terespol),
 • Domachevo (Słowatycze),
 • Piesczatka (Połowce),
 • punkt uproszczonego przejścia Pererov (Białowieża),
 • Brześć (Terespol) przejście kolejowe,
 • lotnisko w Brześciu,
 • Bruzgi (Kuznitsa Belostotskaya),
 • Privalka (Raigardas),
 • Lesnaya (Rudawka),
 • Privalka (Shvndubre),
 • Grodno (Kuznitsa Belostotskaya),
 • lotnisko Grodno. 

Do wjazdu i przebywania bez wizy upoważnia dokument ustalonego wzoru wydawany cudzoziemcowi przez białoruską firmę turystyczną
W celu uzyskania tego dokumentu cudzoziemiec powinien

 • zwrócić się w turystyczny dział «Polesie Nadbużanskie» nie później, niż 48 godzin przed planowaną podróża.
  Kontakt:
  tel/fax 80162 20 86 00
  e-mail biorezervat@mail.ru
 • napisać daty planowanej wizyty i adres noclegu (możemy pomóc z rezerwacją hotelu)
 • zarezerwować i zapłacić za wybraną usługę turystyczną lub niektórych rodzajów usług (konsultacje na wycieczki i usług można uzyskać u pracowników). Usługa jest opłacana przelewem na konto lub w naszym biurze w Brześciu (od 12 euro od osoby, grupowe — od 5-10 euro w zależności od ilości osób)
 • wysłać nam kopię (skan) ważnego paszportu
 • zostawić dane kontaktowe (Viber, WhatsApp)
 • otrzymać potwierdzenie prawa wjazdu bez wizy i świadczenia zamówionych usług turystycznych. Firma powiadamia przejście graniczne z 24-godzinnym wyprzedzeniem o wydaniu dokumentu cudzoziemcowi. 
 • wykupić polisę ubezpieczeniową na okres pobytu. 

Wjeżdżając bez wizy do BY cudzoziemiec obowiązany jest okazać na przejściu granicznym

 • ważny dokument podróży (paszport). 
 • dokument, uprawniający cudzoziemca do zwiedzania strefy turystyczno-rekreacyjnej „Brześć” lub parku “Kanał Augustowski”. 
 • środki finansowe w walucie lub w rublach białoruskich o równowartości nie mniej niż 2 kwoty bazowe (42,00 BYN\ 84 zloty) na każdy dzień pobytu. 
 • polisę ubezpieczeniową. 
 • wypełnić kartę migracyjną. W przypadku jej utraty przewidziana jest kara grzywny. 
 • w przypadku konieczności przedłużenia pobytu na Białorusi należy zgłosić się do najbliższego Wydziału Spraw Wewnętrznych w celu wyrobienia wizy. Przekroczenie terminu pobytu podlega karze administracyjnej. 

Na mapce odznaczyliśmy przygraniczne rejony Białorusi objęte strefą bezwizową: Grodzieński, Swisłoczski, Prużanski, Kamieniecki, Żabinkowski i Brzeski

Mapa turystyczna centrum Brześcia z napisami w języku polskim dostępna jest pod linkiem.


❌Ważne❌ 
Z pzepustką do Grodna nie można pojechać do Brześcia! Jak również nie można bez wizy podróżować z Brześcia do Grodna, ponieważ rejon Bierastawicki pomiędzy strefami nie został objęty ruchiem bezwizowym. 

Zapraszamy!

[/expand]

 

 

[expand title= «INFORMACJA TURYSTYCZNA O BRZEŚCIU«]

Brześć to liczące ponad 300 tysięcy mieszkańców miasto z tysiącletnią historią, położone na terenie Białorusi, jednak wpisujące się w dzieje Wielkiego Księstwa Litewskiego, carskiej Rosji, II Rzeczpospolitej oraz sowieckiej republiki. Obecnie pełni funkcję stolicy Obwodu Brzeskiego w Republice Białoruś.

Brześć jest wielokulturowym tyglem narodów, kultur, tradycji, tworzący niepowtarzalny obraz miasta. Położenie na pograniczu wschodu i zachodu sprawiało, że przez tysiąc lat Brześć był areną ważnych wydarzeń kształtujących dzisiejszy wygląd tej części regionu.

To tutaj w 1596 r. odbył się synod, na którym podpisano porozumienie między kościołem katolickim a prawosławnym tzw. unię brzeską, której efektem było zbliżenie do siebie miejscowej ludności wyznających obie religie.

Strategiczne położenie na mapie Europy u zbiegu ważnych szlaków sprawiło, że miasto stawało się często areną bitew, najazdów i wojen, miejscem walki o strefę wpływów państw ościennych. Z tego względu Brześć przechodził z rąk do rąk władców Litwy, Polski, Rosji.

Położenie nad Bugiem pozwalało kontrolować ważny szlak handlowy na rzece, co niewątpliwie miało wpływ na dostatek i rozwój najpierw osady, a później miasta. Tutaj krzyżowały się również ważne drogowe szlaki handlowe, a później także szalki kolejowe łączące wszystkie ważniejsze miasta świata zachodniego i wschodniego.

Do lat 30-tych XIX w. Brześć był miastem o wczesnośredniowiecznym rodowodzie ze starą zabudową, zamkiem oraz rynkiem. Stanowił także ważny ośrodek gospodarczy i polityczny, a także kulturalne i duchowe centrum Wielkiego Księstwa Litewskiego.

W opisach pamiętnikarskich Brześć nazywano często “Wenecją wschodu” ze względu na położenie w delcie Muchawca – dopływu Bugu. Koryto rzeki malowniczo opływało wyspy z gęstą zwartą zabudową miejską.

Niestety II połowa XIX wieku przyniosła kres starego miasta. Car Rosji Aleksander I dostrzegł jego strategiczne położenie i obronny charakter, decydując się w miejscu miasta wybudować twierdzę. Zburzył w dużej części stare miasto, a to co pozostało  zaadaptował na użytek twierdzy, natomast nowe miasto  przeniósł kilka kilometrów na wschód. Od tego momentu twierdza stała się symbolem Brześcia. Na przestrzeni lat powstały w miejscu miasta koszary i inne budynki forteczne tworzące centralną część twierdzy – cytadelę i przedmościa z fortami oddzielone od niej sztucznie przekopanymi kanałami. W oddaleniu w kolejnych etapach rozbudowy twierdzy zbudowano dwa pierścienie fortów, z których niektóre znajdują się dziś również po polskiej stronie. Mury koszar zajęli wpierw żołnierze armii carskiej, a następnie wojsko polskie, armia radziecka, armia białoruska, by w końcu stać się trwałym pomnikiem historii, nazwanym dumnie Twierdzą Bohaterem.

Dzisiejszy Brześć posiada rodowód o wiele młodszy, przypadający na  II połowę XIX i początki XX wieku. Pomimo tej niepowetowanej straty i utraty kilkusetletniego materialnego dorobku, współczesny Brześć ma również dużo do zaoferowania.

Co jest unikatowego w Brześciu?

Prócz niewątpliwie największej atrakcji, jaką jest Twierdza Brzeska, miasto przyciąga również swoim kresowym charakterem. Jego dzisiejszy obraz tworzy mieszanka śladów z czasów carskich, II Rzeczpospolitej, sowieckiej republiki oraz współczesnej Białorusi. Najbardziej cennym, zachowanym materialnym śladem jest okres dwudziestolecia międzywojennego, kiedy Brześć należał do Polski. Polakom przypadło rządzić miastem po wielkich zniszczeniach dokonanych podczas I wojny światowej, a także odbudować je na nowo.

Brześć jest jednym z niewielu miast na Białorusi, gdzie zachowały się tak licznie kamienice, domy, budynki użyteczności publicznej projektowane według popularnych w ówczesnej Polsce stylach architektonicznych jak modernizm, konstruktywizm czy styl narodowy. Spacerując dziś niektórymi ulicami można odnieść wrażenie, że Brześć jest polskim miastem. Jednak tym, co stanowi o jego wyjątkowości jest wpisanie w krajobraz miejski również architektury z okresu wcześniejszego, jak i późniejszego. Można tutaj zobaczyć dawną polską kolonię urzędniczą w stylu dworkowym, gmach gimnazjum carskiego zbudowanego w charakterystycznym stylu dla tej epoki, cerkiew z niebieskimi kopułami, a tuż obok długi główny deptak miejski otoczony pożydowskimi kamieniczkami. Przy głównym placu miejskim znajduje się późno klasycystyczny kościół katolicki, a naprzeciw gmach dawnego urzędu województwa poleskiego w surowym stylu konstruktywizmu, zaś przed budynkiem dla jeszcze większego kontrastu na wysokim cokole znajduje się pomnik Lenina wskazujący ręką na kościół.

Jeśli dodamy do tego zestawu drewnianą zabytkową architekturę, pamiątki z czasów sowieckich oraz białoruskie symbole narodowe, otrzymamy niepowtarzalny obraz pełen kontrastów, jednocześnie będący świadectwem bogatej historii miasta.

Turyście nie powinny umknąć uwadze również czyste i porządne ulice oraz duża ilość zieleni, zarówno w zadbanych i pięknie urządzonych parkach, jak i wzdłuż głównych alei, na skwerach, deptakach.

Dużą atrakcję stanowi również malownicza dolina rzeki Muchawiec, wijąca się szerokim, rozczłonkowanym korytem przez miasto. Przy rzece turysta może odpocząć na piaszczystych plażach, popłynąć w godzinny rejs statkiem wycieczkowym lub skorzystać z innych sprzętów do pływania i rekreacji.

Brześć kusi również ciekawymi muzeami m.in. obrony twierdzy brzeskiej, archeologicznym czy muzeum kolejnictwa.

Słynie również z teatru, odbywa się tu co roku wiele wydarzeń o zasięgu międzynarodowym. Inne imprezy odbywające się w wakacje takie jak dni miasta, dni młodzieży, ściągają rzesze ludzi, na których zawsze czeka moc atrakcji i niesamowita atmosfera.

Dopełnieniem wycieczki po Brześciu jest rozsmakowanie się w kuchni białoruskiej oraz skosztowanie pysznego chłodnego kwasu chlebowego prosto z beczki, który znakomicie gasi pragnienie w upalne dni.

Dzień w Brześciu można zakończyć siedząc w jednej z kawiarenek zlokalizowanych wzdłuż deptaku, patrząc jak latarnik w rytm “What a wonderfull world” zapala po kolei olejowe latarnie, nadając letnim wieczorom magiczną atmosferę.

(Źródło — strona internetowa www.radiobiper.info)

[/expand]

 

 

[expand title= «ПРИГЛАШАЕМ В ПРИБУЖСКОЕ ПОЛЕСЬЕ«]

Сотрудники Республиканского заказника «Прибужское Полесье» будут рады видеть Вас в нашем информационно-экологическом центре и оказать туристические услуги по Вашему выбору.

Мы предлагаем провести время в информационно-экологическом центре, расположенному в д. Леплевка, ул. Широкая 37 (40 км от Бреста по дороге Р94). Где возможно проживание в 5 уникально оформленных комнатах отдыха на 14 мест, имеется конференц-зал на 40 посадочных мест и кабинет презентационных материалов на 15 посадочных мест. На территории информационно-экологического центра имеются беседки, качели для взрослых и детский городок. Для тех, кто пожелает приготовить покушать есть возможность воспользоваться миникухней, для тех кто любит готовить на свежем воздухе мы можем предоставить мангал и казан.

В информационно-экологическом центре также находится пункт проката туристического инвентаря: горные велосипеды, байдарки, каноэ и палатки.

Для группы туристов мы можем организовать экскурсии в Брестскую крепость, Беловежскую Пущу и не только. В сопровождении наших сотрудников можно проехать по одному из велосипедных маршрутов по Вашему выбору, пройти по экологическим тропам.

Есть возможность организовать водные сплавы по рекам и водоемам на байдарках и каноэ.

Государственное природоохранное учреждение «Республиканский заказник «Прибужское Полесье» имеет сертификат на оформление документов для въезда по безвизовому режиму. По заявкам туристов мы предоставляем договор на оказание туристических услуг и документ дающий право на пересечение белорусской границы.

[/expand]