Edukacja ekologiczna

Print Friendly, PDF & Email

Edukacja ekologiczna, wraz z działaniami na rzecz ochrony przyrody, jest jednym z priorytetowych kierunków pracy Państwowej Instytucji Ochrony Przyrody „Republikański Rezerwat „Przybużskie Polesie”.

Główne kierunki działalności ekologiczno-wychowawczej Państwowej Instytucji Ochrony Przyrody „Republikański Rezerwat „Przybużskie Polesie” to:

  • praca z uczniami (organizacja prezentacji w szkołach);
  • praca z mediami;
  • działalność reklamowa i wydawnicza;
  • wycieczki ekologiczne i turystyka edukacyjna;
  • współpraca z kadrą nauczycielską i instytucjami edukacyjnymi;
  • akcje środowiskowe, konkursy i festiwale ekologiczne.

Osoby, które chcą zapisać się na prezentację rezerwatu biosfery „Przybużskie Polesie”, prosimy zadzwonić pod numer 20-86-00.

Coroczne festiwale „Tajemnice Przybużskiego Polesia”

Aby zwiększyć świadomość ekologiczną i uaktywnić edukację studentów, republikański rezerwat „Przybużskie Polesie” organizuje tradycyjne coroczne festiwale „Tajemnice Przybużskiego Polesia”. Ich organizacja odbywa się w kilku etapach w ciągu roku kalendarzowego.

Pierwszy etap obejmuje edukacyjne, krajoznawcze wycieczki lub wycieczki po terenie rezerwatu biosfery (kwiecień-wrzesień).

Drugi etap to gra. Składa się z ekologicznej gry dla zespołów z różnych instytucji edukacyjnych (od szkół po uniwersytety) i składa się z toru przeszkód, gry przygodowej i quizu tematycznego.

Ostatni etap to końcowy program konkursowy, w którym biorą udział zespoły, które przeszły poprzednie etapy. Z reguły istnieje kilka nominacji: reprezentacja zespołu, konkurs fotografii artystycznej, konkurs muzyczny.

Dyplomantom festiwalu przyznawane są dyplomy odpowiednich stopni, a laureaci (zwycięzcy) otrzymują dyplomy i nagrody honorowe.

W 2018 r. X Festiwal Ekologiczny i Turystyczny „Tajemnice Przybużskiego Polesia” poświęcony był Rokowi Małej Ojczyzny.