Lokalny fundusz ochrony środowiska „Rezerwaty regionu Brzeskiego”

Print Friendly, PDF & Email

16 października 2012 r. Główna Dyrekcja Sądownictwa Regionalnego Komitetu Wykonawczego w Brześciu zarejestrowała Lokalny Fundusz Ochrony Środowiska „Rezerwaty regionu Brzeskiego”. Jej założycielami są państwowe instytucje ochrony środowiska:

– Republikański rezerwat biologiczny „Sporowski”;

– Republikański Rezerwat „Przybużskie Polesie”;

– Rezerwat o republikańskim znaczeniu „Wygonoszczańskie”;

– Rezerwaty o republikańskim znaczeniu „Srodkowa Prypieć” i „Bagna Olmańskie”;

– Rezerwaty krajobrazowe o republikańskim znaczeniu „Środkowa Prypieć” i „Prostyr”;

– Rezerwaty o republikańskim znaczeniu „Środkowa Prypieć” i „Łuniński”;

– Republikański rezerwat krajobrazowy „Zwaniec”.

Celem Funduszu jest zwiększenie stabilności funkcjonowania systemu specjalnie chronionych obszarów naturalnych regionu brzeskiego.

Główne działania Funduszu mają na celu osiągnięcie następujących celów:

– Promowanie ochrony przyrody poprzez podniesienie rangi systemu obszarów chronionych;

– Realizacja wspólnych działań w zakresie monitorowania naturalnych systemów obszarów chronionych;

– pomoc w organizacji i prowadzeniu badań;

– Opracowywanie i publikowanie pomocy dydaktycznych i artykułów naukowych;

– Wdrożenie działań w celu zachowania unikalnych naturalnych kompleksów;

– Realizacja programów społecznych, gospodarczych, kulturalnych i środowiskowych w regionie;

– Rozwój ekoturystyki i innych.