Monitorowanie

Print Friendly, PDF & Email

Terytorium „Przybużskiego Polesia” jest od kilkudziesięciu lat poligonem doświadczalnym do monitorowania:

 1. ekosystemów (monitoring prowadzony jest przez Państwową Instytucję Ochrony Przyrody „Republikański Rezerwat „Przybużskie Polesie”);
 2. gatunków łowieckich (myśliwi);
 3. naukowego (Akademia Narodowa Republiki Białoruś i uniwersytety);
 4. Wód powierzchniowych (Brestoblgidromet, Republikańskie Centrum Kontroli Analitycznej w dziedzinie ochrony środowiska, Brzeskie Regionalne Laboratorium Kontroli Analitycznej), które jest prowadzone w trzech stacjach hydrologicznych:
  • Rzeka Bug Zachodni – w. Tomaszówka (posterunek straży granicznej);
  • Rzeka Bug Zachodni – osiedle miejskiego typu Domaczewo (przejście graniczne);
  • rz. Kopajówka – w. Leplówka (most, skręt na Domaczewo z autostrady P-94).
 5. stosunków wodnych (IP„Brestoblgidromet”). W 1949 roku rozpoczął działalność na rzece Kopajówka w fortecy w Czersku, gdzie znajduje się stacja hydrometryczna.