Notatka na temat organizacji imprez turystycznych na terenie Rezerwatu Biosfery i Republikańskiego Rezerwatu „Przybużskie Polesie”

Print Friendly, PDF & Email

Aby dowiedzieć się więcej na temat kolejności imprez turystycznych na terenie „Przybużskiego Polesia”, proszę kliknąć na link  link

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie Republikańskiego Rezerwatu Krajobrazowego „Przybużskie Polesie” zatwierdzonego uchwałą Rady Ministrów Republiki Białoruś z 15.03.2018 r. nr 199, Okręgowy Komitet Wykonawczy w Brześciu określił i zatwierdził listę terenów i obozów namiotowych na terytorium „Przybużskiego Polesia”. Lista ta została uzgodniona z zainteresowanymi organizacjami: Państwowy Zakład Leśnictwa “Leśnictwo Brzeskie”, Brzeski Miejski i Powiatowy Inspektorat Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska.

Rozmieszczenie grup turystycznych w obiektach odbywa się za zgodą administracji Państwowej Instytucji ” Republikański Rezerwat Przyrody “Przybużskie Polesie”.   

Lista kempingów namiotowych na terenie „Przybużskiego Polesia” znajduje się  tutaj.

Dane kontaktowe dla udzielenia informacji: t/f 80162-20-86-00, e-mail: biorezervat@mail.ru