Tajemnice Pzybużskiego Polesia

Print Friendly, PDF & Email

Droga do rezerwatu biosfery

Rezerwat biosfery „Przybużskie Polesie”.

Ekologiczna i etnograficzna wycieczka zapoznaje z bogactwem naturalnych kompleksów obszaru rezerwatu biosfery – obszaru chronionego białoruskiego Polesia, rzadkich i chronionych gatunków roślin,

Wydma w pobliżu zbiornika Orchowo

Bluszcz pospolity

unikalną historią i kulturą wsi przygranicznych, tradycyjnym życiem i architekturą Polesia, muzeami i miejscami związanymi z pamiętnymi datami i wojnami.

Cerkiew św. Michała we wsi Czersk (początek XVIII wieku)
Rzeka Kopajówka

Kompleks upamiętniający ofiary I wojny światowej

w. Komarówka, dom kosmonauty P.I. Klimuka

Podczas wycieczki organizowane jest zwiedzanie zabytków przyrody regionu, szlaku ekologicznego, muzeów i innych interesujących miejsc.