Trasa rowerowa ” Domaczewo – miejsce trzech kultur ”.

Print Friendly, PDF & Email


Długość wynosi 15 kilometrów.

Znaki trasy rowerowej – strzałka na niebieskim tle z napisem „Trasa rowerowa” Domaczewo – miejsce trzech kultur ”.

Ta trasa rowerowa rozpoczyna się przy stoisku w Centrum Edukacji Ekologicznej i Turystyki we wsi Leplówka. Na stoisku możesz zapoznać się z mapą trasy i lokalizacją interesujących obiektów, które spotkają się po drodze.

Z eko-centrum jedziemy żwirową drogą, przejeżdżamy drogę asfaltową P94, a następnie przejeżdżamy przez przejazd kolejowy. Podążając za znakami, opuszczamy wieś asfaltową drogą prowadzącą do osiedla miejskiego typu Domaczewo.Po lewej stronie drogi mijamy stawy rybne, które przyciągają dużą liczbę ptaków wodnych przez cały rok, wśród których często występują rzadkie i chronione gatunki. Za stawami droga prowadzi do drogowego przejścia granicznego „Domaczewo” (Białoruś) – „Sławatycze” (Polska).

Skręcamy w lewo, jak wskazuje strzałka trasy rowerowej, i wjeżdżamy do Domaczewa.

We wsi zachowała się cerkiew św. Łukasza (1905r.) – zabytek architektury drewnianej.

надпись Cerkiew św. Łukasza (1905r.)

W Domaczewie działa także kościół pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1854 r.). W pobliżu kościoła znajduje się pamiątkowy znak ku czci poległych uczestników powstania K. Kalinowskiego 1863–1864.

Kościół Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (1854 r.).

Pod Domaczewem, na rozlewisku Bugu Zachodniego, w połowie XVI wieku powstała jedna z pierwszych wspólnot protestanckich (1564). Osadnicy przybyli z Holandii. Dzięki mentalności, dogmatom wiary i wrodzonej pracowitości kolonie szybko przekształciły się w dobrze prosperujące gospodarstwa Niejbrow i Niejdorf. Miejscowi dostosowali skomplikowane słowa do swojego języka, a mieszkańców kolonii nazywano po prostu – holendrami. Do naszych czasów zachowały się zabytki na cmentarzu luterańskim (na obrzeżach wsi), a także fundament kościoła i niektóre budynki gospodarcze.

Katedra Niejdorfska na zewnątrz (nie zachowała się)

Nasza trasa przebiega obok kościoła i dalej polną drogą prowadzi przez las mieszany do wsi Kobiełka. Przy wyjściu z Domaczewa postawiony jest wskaźnik trasy rowerowej, który nie pozwoli ci zboczyć lub zagubić się. Przechodząc przez Kobiełkę ostrożnie się rozglądamy – wioska zachowuje elementy typowej osady Polesia. Na jednym z dziedzińców znajduje się budynek mieszkalny połączony z chlewem.

Typowa poleska chata połączona z chlewem

Po przejściu przez przejazd kolejowy opuszczamy wioskę i ponownie przekraczamy autostradę P94. Zgodnie z kierunkiem na znaku trasy rowerowej podążamy ku wsi Rudnia. Za sklepem w Rudni, na początku lasu, znajduje się wejście na szlak ekologiczny “Leśna Rzeka”. Szlak ekologiczny ma długość około 3 kilometrów, biegnie przez las sosnowy i mieszany od wsi Rudnia do Leplówki wzdłuż koryta rzeki Kopajówka. Szlakiem ekologicznym lepiej poruszać się pieszo.

Możesz także dostać się do Leplówki, jadąc przez Rudnię i wyjeżdżając ze wsi w kierunku wskazanym strzałką na trasie rowerowej. Po przejechaniu polnej drogi otoczonej z jednej strony polem i lasem z drugiej, docieramy do Leplówki, i we wsi docieramy do punktu początkowego naszej trasy.