Zbiorniki wodne i turystyka rybacka na terenie rezerwatu biosfery „Przybużskie Polesie”

Print Friendly, PDF & Email

Na terenie rezerwatu biosfery „Przybużskie Polesie” znajduje się około 130 jezior, z których tylko 7 nie są zalewowe, tworzące grupę jezior brzeskich. Jeziora Białe i Selachy to jeziora rynnowe. Wszystkie inne jeziora śródlądowe stały się rynnowymi i przepływowymi w wyniku sztucznego układania kanałów pod koniec XIX wieku – lat 60. XX wieku. Śródlądowe jeziora znajdują się w niewielkiej odległości od siebie.

Śródlądowe jeziora: Białe, Czarne, Tajne, Rogoźniańskie, Sielachy, Miedniańskie, Stradeczskie.

Jezioro Sielachy

Jezioro Tajne

Jezioro Stradeczskie

Jezioro Miedniańskie

Jezioro Białe

Rzeki: Bug Zachodni, Kopajówka, Spanówka, Sieredowa Rzeczka.

Rzeka Kopajówka

Rzeka Bug Zachodni

Zbiorniki: Zbiornik Orchowo.

Zbiornik Orchowo.

Na terenie rezerwatu biosfery dzierżawione są następujące stawy w celu hodowli ryb:

– Staw na północ od wsi Leplówka / dawna kopalnia torfu”Bagno Kopyckie ” (obszar 25,8 ha) – przedsiębiorca Łuciuk M.I;

–  staw w pobliżu wsi Komarówka (powierzchnia 3,3 ha), dzierżawca – JSC “Komarówka”;

– stawy na północny zachód od Dubrawy / gospodarka rybacka “Stradecz” (obszar 182,4 ha), dzierżawca – sp. ZOO “Dzik”;

– staw na zachód od miejscowości Leplówka (obszar 54 ha), dzierżawca;

– przedsiębiorca Czernuszewicz A.R.

stawy w pobliżu wsi Komarówka

Staw na zachód od wsi Leplówka

Staw gospodarki rybackiej “Stradecz”

Wszystkie działania w zakresie zarządzania rybołówstwem oraz organizacji i sprawowania rybołówstwa regulowane są przez dokumenty przewodnie: Dekrety Prezydenta Republiki Białoruś nr 580 z 2005 r. i 551 z 2014 r., w których zatwierdzono zasady gospodarki rybackiej i rybołówstwa, wprowadzono zmiany i uzupełnienia do nich.

Szereg jezior (Tajne, Stradeczskie i Czarne) jest częścią głównej strefy rezerwatu biosfery „Przybużskie Polesie”. Zgodnie z Regulaminem Rezerwatu Biosfery „Przybużskie Polesie” zatwierdzonym decyzją nr 628 Brzeskiego Obwodowego Komitetu Wykonawczego z dnia 09.12.2003 r., strefa zaszdnicza została przydzielona w celu chronionej odbudowy nienaruszonych i najcenniejszych ekosystemów. Strefa obejmuje odcinki terytorium, dla których ustanowiono najbardziej rygorystyczne ograniczenia w zakresie dopuszczalnego wykorzystania zasobów naturalnych.

Dodatkowe informacje można uzyskać kontaktując się z Republikańskim Rezerwatem Przyrody „Przybużskie Polesie” pod numerem telefonu 8-0162-20-86-00 lub drogą elektroniczną: biorezervat@mail.ru