Przybużskie Polesie

Rezerwat biosfery i rezerwat krajoobrazowy

Więcej o nas
Logo

W celu zachowania unikatowych krajobrazów południowej części obwodu brzeskiego na obszarze 7950 ha w 2003 r. ogłoszono rezerwat krajobrazowy o republikańskim znaczeniu „Przybużskie Polesie”.
W 2003 r. w celu rozwiązania kluczowego zadania, jakim jest ustanowienie równowagi między wyraźnie sprzecznymi celami: ochrona różnorodności biologicznej, promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego oraz utrzymanie dóbr kultury, utworzono rezerwat biosfery na podstawie rezerwatu krajobrazowego o tej samej nazwie na obszarze 48024 ha.
W latach 2005 – 2007 przygotowywano dokumentację dotyczącą nominacji w sprawie nadania międzynarodowego statusu transgranicznemu rezerwatowi biosfery “ Polesie Zachodnie” Białoruś – Polska – Ukraina, który został nadany temu miejscu przez Międzynarodową Radę Koordynacyjną Programu UNESCO “ Człowiek i biosfera”w 2012 r.
Obecnie transgraniczny rezerwat biosfery UNESCO “Polesie Zachodnie”, Białoruś – Polska – Ukraina jest jedynym wspólnym obiektem Światowej Sieci Rezerwatów Biosfery UNESCO i działa w oparciu o trzy krajowe części – rezerwat biosfery “Przybużskie Polesie” (Białoruś), rezerwat biosfery” Szacki” (Ukraina) ) i rezerwat biosfery “Zachodnie Polesie” (Polska).
Rada Ministrów Republiki Białoruś przyjęła dekret z dnia 15 marca 2018 r. Nr 199 „W sprawie republikańskiego rezerwatu krajobrazowego „Przybużskie Polesie ”. Zgodnie z powyższą rezolucją zmieniono granice, system ochrony i użytkowania republikańskiego rezerwatu krajobrazowego „Przybużskie Polesie”, w tym wprowadzono dodatkowe ograniczenia i zakazy prowadzenia działalności gospodarczej. Tak więc, zgodnie z dekretem, całkowita powierzchnia rezerwatu „Przybużskie Polesie” wynosi 17 230,6 ha.

USŁUGI TURYSTYCZNE

item

Centrum Informacyjne

Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia centrum informacyjno-środowiskowego „Przybużskie Polesie”, położonego we wsi Leplewka, przy ul. Szerokiej 37 (40 km od Brześcia drogą P94). Tutaj można uzyskać informacje o Przybużskim Polesiu, zrelaksować się w salonach, altanach, poprowadzić wykłady, warsztaty, zarezerwować wycieczkę.

Szczegóły
item

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia centrum informacyjnego „Przybużskie Polesie” oferuje wynajem rowerów, kajaków, namiotów, zestawów do grilowania, kotłów i innego sprzętu.

Szczegóły
item

Wycieczki

Oferujemy wczasowiczom wycieczki szlakami ekologicznymi, rowerem, wodą, samochodem, szlaki turystyczne na terenie rezerwatu biosfery “Zachodnie Polesie”, wycieczki autobusem na Białorusi.

Szczegóły
item

Na Białoruś Bez Wizy

Od 1 stycznia 2017 r. cudzoziemcy mogą wjeżdżać do Brześcia i najbliższe ku niemu regiony Białorusi w celach turystycznych bez konieczności posiadania białoruskiej wizy. Oferujemy wszystkie niezbędne usługi do wjazdu bezwizowego.

Szczegóły