Skip to content Skip to footer
POLESIE PRZYPRZEBUŻSKIEGO
REZERWAT BIOSFERY I KRAJOBRAZU
POLESIE PRZYPRZEBUŻSKIEGO
REZERWAT BIOSFERY I KRAJOBRAZU
Informacja

O rezerwie

W dolinie Bugu Zachodniego leży owiane legendami i niegdyś niedostępne Polesie. Dzięki rzece, w dolinie której rezerwat pochodzi, Polesie nazywa się w tym miejscu Przybużskim.

Dziś opanowana przez człowieka przyroda jest nie mniej urokliwa i atrakcyjna dla turystów z Białorusi i zagranicy. Tak, aby zachować wielkość tych miejsc i wspaniałość przyrody, na dawnym niegdyś Polesiu utworzono w 2003 r. republikański rezerwat „Polesie Nadbużskie”.

Zdjęcia
Polesie

Malownicze miejsca rezerwatu słyną z bogatej flory i fauny. Na terenie rezerwatu można zobaczyć najstarsze budowle i świątynie, zapoznać się z jego historią i kulturą.

Łączność

225020, ul. Szeroki, 37, der. Leplewka, obwód brzeski, obwód brzeski, RB.

Sieć społeczna

Rozwój i tworzenie PROYKEY