Skip to content Skip to footer

Notatka o organizacji imprez turystycznych na terenie rezerwatu biosfery i republikańskiego rezerwatu „Pribużskoje Polesie”

Możesz zapoznać się z procedurą organizacji imprez turystycznych na terenie „Pribużskiego Polesia” przez połączyć

Zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie republikańskiego rezerwatu krajobrazowego „Pribużskoje Polesie”, zatwierdzonego Uchwałą Rady Ministrów Republiki Białoruś nr 199 z dnia 15.03.2018 r., Brzeski Obwodowy Komitet Wykonawczy wyjaśnił i zatwierdził wykaz lokalizacji obozów namiotowych na terenie „Pribużskiego Polesia”. Lista ta została uzgodniona z zainteresowanymi organizacjami: GLHU „Leśnictwo Brzeskie”, Miejska i Powiatowa Inspekcja Zasobów Naturalnych i Ochrony Środowiska Brzeskiego.

Zakwaterowanie grup turystycznych w obiektach odbywa się za zgodą administracji republikańskiego rezerwatu Pribuzhskoe Polesie.

Listę lokalizacji obozów namiotowych na terenie „Polesia Nadbużańskiego” można znaleźć tutaj

Dane kontaktowe w przypadku zapytań: т/ф 80162-20-86-00, e-mail: biorezervat@mail.ru

Łączność

225020, ul. Szeroki, 37, der. Leplewka, obwód brzeski, obwód brzeski, RB.

Sieć społeczna

Rozwój i tworzenie PROYKEY