Skip to content Skip to footer

Ogólne wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w lesie

(wyciąg z Regulaminu bezpieczeństwa pożarowego w lasach Republiki Białoruś, PPB 2.38-2010)

W trakcie sezonu pożarowego (sezon pożarowy w lesie; sezon pożarowy to część roku kalendarzowego, w którym możliwy jest pożar lasu, czyli okres od momentu zaniku pokrywy śnieżnej w lesie do początku stajni deszczowa jesienna pogoda lub tworzenie się pokrywy śnieżnej):

  • do rozpalania pożarów w niezamkniętych drzewostanach iglastych i młodych drzewostanach I klasy wieku, na terenach zniszczonych lasów (wiatru i wiatrołomów), torfowiskach, w miejscach porośniętych suchą trawą. Dopuszcza się rozpalanie ognia (w tym przy użyciu urządzeń: piecyki, grille, grille, kuchenki gazowe itp.) na wyposażonych obiektach, otoczonych pasem zmineralizowanym (oczyszczonym do warstwy gleby mineralnej) o szerokości co najmniej 0,25 m , a także w miejscach , z wyłączeniem pożarowych uszkodzeń koron, pni i łap korzeniowych drzew rosnących, z wyjątkiem obszarów zabronionych. Kiedy potrzeba się skończy, ogień należy ugasić, aż do całkowitego zatrzymania rozkładu;

Uwaga: drzewostany niezamknięte obejmują nasadzenia młodych drzew (lub rosnących naturalnie) do 1 m wysokości; drzewostany młode I klasy wieku obejmują nasadzenia od zamknięcia drzewostanów do 20 lat włącznie (do ok. 15 m wys.).

  • pozostawiać niewygaszone źródła spalania, tlące się (palące się zapałki, niedopałki papierosów itp.);
  • podczas polowania używaj przybitek z materiałów łatwopalnych lub tlących;
  • pozostawić materiały (papier, tkaniny, pakuły, watę itp.) naoliwione lub zaimpregnowane łatwopalnymi cieczami i palnymi cieczami lub innymi palnymi substancjami;
  • tankować zbiorniki paliwa maszyn i mechanizmów w niezidentyfikowanych miejscach, a także podczas pracy silników; używać maszyn z awariami prowadzącymi do wycieku łatwopalnych i palnych płynów, a także palić lub używać otwartego ognia w pobliżu samochodów zatankowanych paliwem;
  • nielegalne wypalanie suchej trawy na gruntach funduszu leśnego;
  • przechowywanie na przegrodach i barierach przeciwpożarowych, zmineralizowanych listwach itp. zasoby leśne (drewno i inne produkty leśne).
Łączność

225020, ul. Szeroki, 37, der. Leplewka, obwód brzeski, obwód brzeski, RB.

Sieć społeczna

Rozwój i tworzenie PROYKEY